Velkommen til VindKRAFTEN 

 

VindKRAFTEN er en almennyttig forening, som har overtaget de tidligere skolebygninger i Vind og ombygget dem til et natur- og aktivitetscenter.

 

Bygningerne kan anvendes til mange ting:
- aktivitets- og overnatningstilbud for natur- og jagtforeninger, familie- og firmafester, foreninger og virksomheder
- spejderlejr
- ophold for børnehaver, SFO og skoler 
- træningsophold for sportsforeninger

 

 

I henhold til vedtægternes §4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen VindKRAFTEN - Natur- og Aktivitetscenter Vind

lørdag, den 24.02.2018 kl. 13:00 
på VindKRAFTEN, Røjkærvej 15

Dagsorden iht. vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
    På valg er Birgit Jensen, Modtager genvalg og  Anders Gammelvind, Modtager genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter
    På valg er Kurt Poulsen, modtager genvalg og Daniel Lauritsen, modtager ikke genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
    På valg er Per Kamp (revisor) og Majbritt Plougmann (suppleant)
9. Eventuelt

Stemmeret har alle medlemmer af foreningen. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

 I lighed med 2017 har bestyrelsen besluttet, at alle der har hjulpet med byggeriet og med økonomisk støtte eller lign. automatisk er medlemmer. Medlemsskab kan også tegnes ved generalforsamlingen for kr. 100,- pr. person eller der kan opnås medlemsskab ved at deltage i arbejdsdag samme dag fra kl. 9:00. Lejere har ikke automatisk medlemsskab.

 

Med venlig hilsen

 

VindKRAFTEN - Natur- og Aktivitetscenter Vind

 

Mikael Pedersen

Bestyrelsesformand

 

VindKRAFTEN ligger lige midt i den smukke vestjyske natur, i cykelafstand fra Vind Hede. Se det fantastiske billede fra Holstebro Dagblad 13.05.2013:

 

Krondyr