Velkommen til VindKRAFTEN

Generalforsamling og arbejdsdag

Der er generalforsamling lørdag den 24. februar 2024.
Morgen kaffe kl 9.00 med efterfølgende generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Claus Hopff og Anders Gammelvind . Som begge modtager genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er der arbejdsdag, med hyggeligt samvær og frokost.
Som sædvanligt afsluttes dagen med middag kl. 18.00 for de frivillige på Vindkraften. Tilmelding til Anders på 23391677.

 

 

VindKRAFTEN er en almennyttig forening, som har overtaget de tidligere skolebygninger i Vind og ombygget dem til et natur- og aktivitetscenter.

Bygningerne kan anvendes til mange ting:

  • aktivitets- og overnatningstilbud for natur- og jagtforeninger, familie- og firmafester, foreninger og virksomheder
  • spejderlejr
  • ophold for børnehaver, SFO og skoler
  • træningsophold for sportsforeninger
VindKRAFTEN ligger lige midt i den smukke vestjyske natur, i cykelafstand fra Vind Hede.

Se kalender om Vindkraften er ledig 

 ;